Đã Đóng

Man living in US/Canada/UK

2 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hamedsarwary123

I have good communication skills verbally and written aldo i have good skills in report writing as I have more than 7 years of experience in related field.

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0