Đang Thực Hiện

Norwegian Teacher Needed

Được trao cho:

KristineK6561

I am native Norwegian living in Spain. I work as teacher, translator and writer. I have been teaching Norwegian as a foreign language since 2009, all levels; A1 - C1. I have also had several preparation courses for the Thêm

$5 AUD / giờ
(3 Đánh Giá)
1.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $5/giờ cho công việc này

$5 AUD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0