Đã Đóng

Phiên dịch viên ở Sing ngày 14/09 và 15/09

1 freelancer đang chào giá trung bình ₫60500000 cho công việc này

arslanu2

Tôi là một dịch giả tiếng Anh nhưng chỉ để viết.

₫60500000 VND trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.4