Đang Thực Hiện

Write something

3 freelancer chào giá trung bình$153 cho công việc này

squirrel1811

Hi :) Thank you "Viết về văn hoá việt nam. Dài khoảng 8 trang. Không được copy và paste. Chỉ được lấy ý và viết lại theo lời văn của chính mình. Lấy dẫn chứng từ 4-5 sách tiếng anh, 2-3 sách tiếng việt. Sách p Thêm

$150 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
eddielow

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thanhnho1811

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0