Đang Thực Hiện

Enhancement 2

1) create a link in the header below the language

Wholesale Inquiries link to [url removed, login to view]

2) Install Mindsparx Admin v5 for 2.3

here is [url removed, login to view]

3 Install [url removed, login to view]

Kỹ năng: OSCommerce

Xem thêm: umbrella wholesale, umbrella, mydualbrella, oscommerce oscsid, addons mani admin, admin contribution oscommerce, oscsid, oscommerce forums, oscommerce contribution language, oscommerce admin language, create contribution oscommerce, oscsid oscommerce, online create logo forums, create oscommerce header, oscommerce install addons, oscommerce admin addons, install addons oscommerce, create header oscommerce, wholesale oscommerce, oscommerce admin enhancement, html header oscommerce, link contribution oscommerce, oscommerce addons install, mindsparx, addons install oscommerce

Về Bên Thuê:
( 172 nhận xét ) LANSING, United States

Mã Dự Án: #4545413

Đã trao cho:

saiSoftIndia

Hired by the Employer

$109 USD trong 2 ngày
(197 Đánh Giá)
6.9