Đã hoàn thành

ENTRY EA for Metatrader

Hi!

I would like you to make me a EA for Metatrader.

So please look at the document and give me your response.

Kĩ năng: Metatrader

Xem nhiều hơn: metatrader c, metatrader ea entry, code writers metatrader ea, write xml document response vba, metatrader order entry program, example data entry document, metatrader order entry, metatrader indicator entry, metatrader script entry order, data entry document microsoft word

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Tokyo, Japan

ID dự án: #1736822

Được trao cho:

tatapuiu

Hired by the Employer

$100 USD trong 14 ngày
(141 Đánh Giá)
6.3