Đã hoàn thành

Erlang programmer needed

Đã trao cho:

RobinRU

I will do part 1) using generic XMPP client [url removed, login to view] to implement [url removed, login to view]

$110 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
2.1