cricket match

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am having a charity cricket game and I am looking for someone to help to prepare an event management plan. I have a copy of the event management guide which they could use to complete the plan.

Tổ chức sự kiện Đội ngũ sự kiện Tiếp thị qua Internet Xây dựng liên kết Tài chính

ID dự án: #36711362

Về dự án

3 đề xuất 2 tháng trước đang mở

Địa điểm: London, United Kingdom

3 freelancer chào giá trung bình£212 cho công việc này

greetnicole

Dear Client from Greenford, I've read your project details and I understand you need someone to draft an event management plan for your upcoming charity event for you. I am delighted to handle this tasks as I have the Thêm

£250 GBP trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
6.0
OmidAA

In the name of Allah Insha Allah I can do it in less than 24 hours, Thanks to Allah

£135 GBP trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0