Meads Magic 2023

Đã Đóng Đã đăng vào 5 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

We are looking for an event manager to run the Christmas street market which is part of a festive event which has been held in Meads Street, Eastbourne on the last Friday of November since 2012. We are attaching a broad spec giving more information.

Tổ chức sự kiện Đội ngũ sự kiện Quản lí dự án Tiếp thị Event Management Local Job Logistics Quản lí

ID dự án: #36473487

Về dự án

1 đề xuất 3 tháng trước đang mở

Địa điểm: Eastbourne, United Kingdom

1 freelancer đang chào giá trung bình £4000 cho công việc này

CatrionaMarion

Event professional with over 15 years experience based in the Surrey area. Would love to work on this project

£4000 GBP trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0