Đã Đóng

Full stack developer needed.. -- 4

Job Description:

Full stack developer needed.. especially in macros and API

Kĩ năng: Excel Macros, Full Stack Development, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 649 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #35090465