Đã Đóng

Excel sheet work

Updates data on spread sheet

Kỹ năng: Nhập liệu, Excel

Xem thêm: excel sheet work admin, excel sheet work done, data work excel sheet, excel sheet work, data excel sheet macro

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14856785

2 freelancer đang chào giá trung bình $38888 cho công việc này

zu02

I'll do updating in your Excel file. Relevant Skills and Experience vba, ado, sql, Excel Proposed Milestones $38888 USD - default

$38888 USD trong 10 ngày
(10 Đánh Giá)
4.7
$38888 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0