Đã Đóng

Excel sheet work

2 freelancer đang chào giá trung bình $38888 cho công việc này

zu02

I'll do updating in your Excel file. Relevant Skills and Experience vba, ado, sql, Excel Proposed Milestones $38888 USD - default

$38888 USD trong 10 ngày
(10 Nhận xét)
4.7
$38888 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0