Làm file báo cáo, thống kê năng lực của doanh nghiệp vận tải

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Làm file báo cáo, thống kê năng lực của doanh nghiệp vận tải dựa trên số liệu, kế hoạch chạy xe của từng loại hàng (mỗi loại hàng có một file kế hoạch, có số lượng xe chạy, số điểm trả, lượng hàng hóa khác nhau. Bảng thống kê tự động thay đổi số liệu khi nhập data đơn hàng thô, dữ liệu xe

Excel VBA Excel Macros Xử lí dữ liệu Nhập liệu Excel

ID dự án: #27830749

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$23 cho công việc này

laithiphuonglien

Tôi thông thạo VBA excel và có thể hoàn thành theo yêu cầu của bạn gửi thông tin trao đổi với tôi sớm để hoàn thành sớm công việc nhé.

$20 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
AnhTu9889

I can do this job, I will work well and hard, thank you! I can do this job, I will work well and hard, thank you!

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
BangPham1

Thành thạo Excel 10. Cam kết hoàn thành đúng deadline theo yêu cầu của bên dự án. Mọi sự chậm trễ sẽ được đền bù thỏa đáng.

$30 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sonleanh279

I can use fluently with MS Windows Operating System with Microsoft offices (Microsoft Word, Excel and Power Point, Accounting software (Oracle, Misa)

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0