Đã hoàn thành

Small fixes, and some simple automation to an Excel spreadsheet

Được trao cho:

mpunn2007

A proposal has not yet been provided

$20 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $24 cho công việc này

rizwankhalid46

A proposal has not yet been provided

$27 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0