lập trình vba điều khiển Chrome tự động download dữ liệu

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần tạo code vba để thực thi công việc:

1 mở website cố định

đăng nhập theo user pass

tìm kiếm các dữ liệu theo các điều kiện

download các dữ liệu tìm kiếm sau đó lưu lại vào thư mục

Excel VBA

ID dự án: #31092025

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$34 cho công việc này

PUKTHANBA

I am ready to work your project. Kindly share me details. I am good in Excel. Looking forward for your response.

$35 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0