lập trình vba điều khiển Chrome tự động download dữ liệu

Đã Đóng Đã đăng vào 5 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần tạo code vba để thực thi công việc:

1 mở website cố định

đăng nhập theo user pass

tìm kiếm các dữ liệu theo các điều kiện

download các dữ liệu tìm kiếm sau đó lưu lại vào thư mục

Excel VBA Freelancer API

ID dự án: #36792251

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 4 tháng trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$27 cho công việc này

The24CarotsInc

Expertise in web applications and vba. We will deliver on time with high quality. Looking forward to you. Thanks

$30 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
maimainguyen

Tôi có thể lập trình mã code VBA để giúp bạn thực hiện các công việc như bạn mô tả. Tôi là người Việt Nam nên có thể thuận tiện khi cần trao đổi, làm rõ thông tin. Nếu có thể được nhận, tôi hi vọng bạn có thể cung cấp Thêm

$28 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dauquan09

Mình không dùng VBA mà viết tool chạy trên window thì bạn có đồng ý không? Tool sẽ có giao diện đáp ứng các yêu cầu của bạn: - 1 mở website cố định: Có chỗ nhập đường link website - đăng nhập theo user pass: Có chỗ nh Thêm

$25 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Nghia432001

Tôi có thể code VBA để giúp bạn hoàn thành công việc như miêu tả . tôi cần thêm thông tin về trang web và cụ thể các phần thông tin mà bạn muốn download. nhanh chóng hoàn hảo, tặng kèm 1 phần hướng dẫn để nếu bạn muốn Thêm

$25 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0