Đang Thực Hiện

data entry

I have a list of websites, you have to browse through them and write their email address.

the one who can finish it by tonight will be hired.

looking forward for a long time work relation,

Kỹ năng: Excel, Tìm kiếm web

Xem thêm: invalid web address, invalid email address, email address invalid, search data entry tonight, data entry tonight, forward search

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #4549636

Đã trao cho:

venom911

can do this in timely manner with accuracy.

₹1500 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹4826 cho công việc này

emmanuel7777

i am ready to start

₹7777 INR trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
0.3
saadilyaswattu

how many websites. Please specify.

₹2250 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
gcekashish

Hi..I can start immediately and complete the task as per given timeline. Ready to start.

₹7777 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0