Đã Đóng

Thêm chức năng autocomplete cho Data Validation - Excel

- Bạn có thể sử dụng VBA để lập trình quá trình sau:

Mô tả:

- Khi người dùng chọn vào ô đã thiết lập Data Validation trong Excel và nhập bất kỳ ký tự thì hệ thống sẽ tự động hiện ra list xổ xuống gợi ý những kết quả gần đúng có chứa những ký tự đó. (không sử dụng combo box)

- Nếu người dùng bấm "Enter" thì ô sẽ hiển thị kết quả đầu tiên trên list

- Nếu người dùng chọn một mục trên list thì ô sẽ hiển thị kết quả đã chọn

- Thao tác xong sẽ đóng list lại

Kĩ năng: Excel, Visual Basic, Xử lí dữ liệu, Nhập liệu, Visual Basic cho Ứng dụng

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #21486729