Thêm chức năng autocomplete cho Data Validation - Excel

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

- Bạn có thể sử dụng VBA để lập trình quá trình sau:

Mô tả:

- Khi người dùng chọn vào ô đã thiết lập Data Validation trong Excel và nhập bất kỳ ký tự thì hệ thống sẽ tự động hiện ra list xổ xuống gợi ý những kết quả gần đúng có chứa những ký tự đó. (không sử dụng combo box)

- Nếu người dùng bấm "Enter" thì ô sẽ hiển thị kết quả đầu tiên trên list

- Nếu người dùng chọn một mục trên list thì ô sẽ hiển thị kết quả đã chọn

- Thao tác xong sẽ đóng list lại

Excel Visual Basic Xử lí dữ liệu Nhập liệu Visual Basic cho Ứng dụng

ID dự án: #21486729

Về dự án

Dự án từ xa 4 năm trước đang mở