1 click report

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Một file VBA excel kết nối với một số form excel để tổng hợp thông tin và trình bày dưới dạng dash board, xuất ra Powerpoint

- Sales development

- Margin development;

- PL, BS and CF;

- Cost development;

Một số nút chức năng:

- kiểm tra tình trạng file link;

- refresh link;

- report (click button to release report);

Security: presentation format cố định, có password để mở, thay đổi

Excel Visual Basic Visual Basic cho Ứng dụng Microsoft Office .NET

ID dự án: #26752994

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$167 cho công việc này

KPrafful

Tôi đã đọc yêu cầu của bạn và tôi hiểu rằng bạn cần một chuyên gia về MS Excel và VBA. Hãy để tôi đảm bảo với bạn rằng tôi có đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi là một chuyên gia CNTT có hơn 3 năm kinh nghiệm với Thêm

$110 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
2.3
faisalsaghir7

Kính gửi quý khách hàng Tôi có hơn 3 năm kinh nghiệm về .NET. Tôi đã làm việc với một dự án tạo ra tệp excel và PDF chỉ bằng một cú nhấp chuột. Tôi có thể làm việc cá nhân với bạn. Và tôi có thể bắt đầu công việc ngay Thêm

$250 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
luongduyvn

I know about the office, I want to join your project, I will best complete the project with the given time

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0