Đã Đóng

1 click report

Một file VBA excel kết nối với một số form excel để tổng hợp thông tin và trình bày dưới dạng dash board, xuất ra Powerpoint

- Sales development

- Margin development;

- PL, BS and CF;

- Cost development;

Một số nút chức năng:

- kiểm tra tình trạng file link;

- refresh link;

- report (click button to release report);

Security: presentation format cố định, có password để mở, thay đổi

Kĩ năng: Excel, Visual Basic, Visual Basic cho Ứng dụng, Microsoft Office, .NET

Xem nhiều hơn: one click code, papercut sample reports pdf, papercut report types, code report example, papercut custom reports, format word excel vba, accounting format error excel vba, create format document using vba, format footer using vba access, format picture word vba, format word table vba, make text textbox stored powerpoint slide linked cell excel file vba, information security powerpoint presentation, information security powerpoint themes, computer security powerpoint, information security powerpoint, data security powerpoint backgrounds, access format pivot chart vba, information security computer security powerpoint, format chart access vba

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #26752994

3 freelancer chào giá trung bình$167 cho công việc này

KPrafful

Tôi đã đọc yêu cầu của bạn và tôi hiểu rằng bạn cần một chuyên gia về MS Excel và VBA. Hãy để tôi đảm bảo với bạn rằng tôi có đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi là một chuyên gia CNTT có hơn 3 năm kinh nghiệm với Thêm

$110 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
2.3
faisalsaghir7

Kính gửi quý khách hàng Tôi có hơn 3 năm kinh nghiệm về .NET. Tôi đã làm việc với một dự án tạo ra tệp excel và PDF chỉ bằng một cú nhấp chuột. Tôi có thể làm việc cá nhân với bạn. Và tôi có thể bắt đầu công việc ngay Thêm

$250 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
luongduyvn

I know about the office, I want to join your project, I will best complete the project with the given time

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0