Mình cần một code AFL cho AmiBroker nhằm mục đích xuất một vài dữ liệu trực tiếp ra google sheet. Và đóng code Ami .Bạn nào thông thạo ngôn ngữ AFL vui lòng trao đổi để nắm rõ hơn các yêu cầu. NGÂN SÁCH $200-500 USD

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

MỞ

Mình cần một code AFL cho AmiBroker nhằm mục đích xuất một vài dữ liệu trực tiếp ra google sheet. Và đóng code Ami.Bạn nào thông thạo ngôn ngữ AFL vui lòng trao đổi để nắm rõ hơn các yêu cầu.

Excel

ID dự án: #31568896

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$440 cho công việc này

hussainmuzammal4

Mình cần một code AFL cho AmiBroker nhằm mục đích xuất một vài dữ liệu trực tiếp ra google sheet. Và đóng code Ami.Bạn nào thông thạo ngôn ngữ AFL vui lòng trao đổi để nắm rõ hơn các yêu cầu. Assalam-o-Alaikum ⭐⭐⭐Hi! Thêm

$250 USD trong 6 ngày
(15 Nhận xét)
5.1
BecaHoang98

Xin chào. Bản thân tôi nhận thấy mình đủ khả năng và có rất nhiều thời gian để có thể hoàn thiện dự án một cách nhanh nhất có thể. Xin hãy tin tưởng tôi

$630 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0