Đóng

Create 50 New LinkedIn Profiles for a Software Tool Demo

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

We have developed a tool that automatically interacts with LinkedIn leads in order to improve sales processes. In order to test that tool, we need to create a "test" company profile in LinkedIn and add "test" employees.

The Scope of Work would be:

1) Create 50 new LinkedIn profiles based on a provided spreadsheet (name, lastname, company role, email address). Add a picture (lookup on the internet)

2) Write each person's resume in LinkedIn. Some basic information will be provided by us, the rest needs to be created by you (background, education, work experience, interests, etc).

More detail to be provided if you become shortlisted.

3) Get +500 contacts for each Senior profile and 200 contacts for Semi Senior Profiles.

This needs to be done very carefully and from multiple IP Addresses, from different countries.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online