Đóng

Dashboards- only experts on building dashboard please!

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $188 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Hola,

Necesito alguien experto en realizar dashboards en excel. Esta persona debe tener la capacidad de hacer tablas y gráficos que se modifiquen (y dependan) de varias lista desplegables a la vez.

Si no tiene la capacidad de generar este tipo de proyectos por favor no contactar. Gracias

Hi,

I'm looking for someone who considers him/herself proficient in building dashboards. The suitable candidate must be able to build charts and graphics that changes ( and depend) with multiple drop down lists. If you think you're able to do this kind of jobs, please flip me a message.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online