Đã Đóng

Sắp xếp Data base, sắp xếp và tạo file Excel

3 freelancer chào giá trung bình$24 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ngannguyen92

Tôi là một nhân viên văn phòng. Tôi thành thạo Excel và có nhiều thời gian vào buổi tối. Tôi muốn kiếm thêm thu nhập và tôi có thể giúp bạn

$25 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$22 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0