Đang Thực Hiện

Data enter

Được trao cho:

suchiangdem61

Great at data operator and all kinds of computer work. Relevant Skills and Experience Entering tehe data from sheet or scannerto the computer

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

$25 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0