Đã Hủy

Data entry

7 freelancer đang chào giá trung bình ₹25277 cho công việc này

₹12500 INR trong 0 ngày
(3 Nhận xét)
1.8
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
laubscheral

I am able to complete large task in short amounts of time Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹33333 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ekeminibassey

A proposal has not yet been provided

₹20000 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
charityfaye08

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0