Đang Thực Hiện

Data entry

I need you to fill in a spreadsheet with data.

Kỹ năng: Viết sách, Nhập liệu, Excel, PDF, Word

Xem thêm: need data entry clerk, need data entry worl, need excel data entry

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14851564

8 freelancer đang chào giá trung bình ₹24201 cho công việc này

₹12500 INR trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
1.7
₹16666 INR trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
laubscheral

I am able to complete large task in short amounts of time Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹33333 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ekeminibassey

A proposal has not yet been provided

₹20000 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
charityfaye08

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0