Đang Thực Hiện

i done all type of data entry work

Được trao cho:

Divy4308

i am engineering student so i can also conducted on all computer programs to any works. i learn about best.

₹1050 INR trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1175 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0