Đang Thực Hiện

Enhancment

This is a private project for Sean for SEC filing document printing and processing

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: sean, excel printing, getafreelancer private project, private project element01, private project script, private project logo, post private project getafreelancercom, private project hmc8787, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) London, United States

Mã Dự Án: #1066041

Đã trao cho:

seanmdale

As discussed :)

$70 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
3.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

smartbuz

Please give me a chance to prove myself

$60 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
isagras

I think I can do this job. Give me more information

$65 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0