Đã Đóng

Làm vài công việc Excel

Job Description:

Làm vài công việc Excel Công việc liên quan đến các số liệu

Kĩ năng: Excel

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #13843155