Đã hoàn thành

Excel Job Costing Filtering

Excel services to take excel data from payroll reports into summaries

Kĩ năng: Excel, Xử lí dữ liệu, Nhập liệu, Kế toán, Visual Basic

About the Client:
( 0 nhận xét ) Cambridge, United States

ID dự án: #32668357

Được trao cho:

(1110 Đánh Giá)
8.3

23 freelancer chào giá trung bình $51/giờ cho công việc này

(503 Nhận xét)
8.4
(750 Nhận xét)
8.4
(346 Nhận xét)
8.2
(423 Nhận xét)
8.2
(271 Nhận xét)
8.3
(342 Nhận xét)
8.2
(387 Nhận xét)
7.4
(432 Nhận xét)
7.6
(330 Nhận xét)
7.4
(168 Nhận xét)
6.8
(96 Nhận xét)
6.7
(148 Nhận xét)
6.2
(41 Nhận xét)
6.3
(22 Nhận xét)
6.2
(49 Nhận xét)
5.7
(21 Nhận xét)
4.5
(39 Nhận xét)
4.6
(15 Nhận xét)
4.4
(10 Nhận xét)
4.3
(5 Nhận xét)
3.4