Find Jobs
Hire Freelancers

excel macro coder needed -- 3

$10-80 AUD

Đã đóng
Đã đăng vào 7 tháng trước

$10-80 AUD

Thanh toán khi bàn giao
I am looking for an experienced Excel macro coder to automate the generation of daily reports from sales data. Tasks to be automated: - Creating reports based on the provided sales data Ideal skills and experience: - Proficient in Excel macros and VBA programming - Strong understanding of data analysis and report generation - Attention to detail to ensure accurate and reliable reports - Ability to work with large datasets and optimize performance - Familiarity with sales data and key metrics in order to present meaningful insights The reports will need to be generated on a daily basis, so the coder should be able to set up a system that automatically retrieves the sales data and generates the reports without manual intervention. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal and provide examples of previous work related to Excel macro automation and report generation.
Mã dự án: 37224579

Về dự án

25 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 6 tháng trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Faridabad, India
4,9
695
Thành viên từ thg 2 21, 2015

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.