Đã hoàn thành

Excel Macro

Hi,

I have a excel sheet that we use as a price matirx so i need a basic macro / calculator that will add up the sums in a new tab.

I have attached the sheet to view.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: we excel, new excel, price excel, macro, macro excel, macro + excel, excel calculator, excel macro add, 2011 excel add, add excel macro, macro add, need macro excel, excel sheet add, excel 2011, calculator excel, excel macro sheet, excel price macro, price excel macro, calculator excel sheet, need excel macro, need excel sheet, excel attached, price calculator excel, basic excel, add sqlite tab view app

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) staffs, United Kingdom

Mã Dự Án: #1021144

Đã trao cho:

naashthebest

Hi, Excel expert here! Please check PM.

$30 USD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
2.5

8 freelancer đang chào giá trung bình $31 cho công việc này

ShiaFirst

Hi, Kindly check the pm. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(20 Đánh Giá)
6.1
koolsidz

Please see PMB

$35 USD trong 0 ngày
(98 Đánh Giá)
5.7
vgrichards

Very good at Excel Macros. Please allow me to do it

$30 USD trong 1 ngày
(21 Đánh Giá)
3.9
Troublesh00ter

Hello, I have sent you an Excel example of my work. Please check PM.

$30 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
3.0
neoabd

check pm please.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
dinosaur

Dear sir, I'm a portuguese freelance Software Developer. I can do what you want in no time. Best Regards, Daniel Martins

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
grpc12

Hi Sir please send me the file. Please also see PM

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0