Đã hoàn thành

Excel spreadsheet task

Được trao cho:

selopezr

Hello there, I'd like to take care of your project, please count on me!

$30 USD trong 1 ngày
(16 Đánh Giá)
4.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

xazoo

consider it done,thanks

$30 USD trong 1 ngày
(25 Nhận xét)
4.9
ssb221

Dear Sir, Please send me the details of the project. I am an expert at excel and have done many projects with Excel and VBA. Regards HPCS

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0