Đang Thực Hiện

Fill in a spreadsheet with data

I need you to fill in a spreadsheet with data.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: need fill spreadsheet, need fill spreadsheet data, fill spreadsheet data repost, fill excel spreadsheet data, fill spreadsheet data

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Sri Lanka

Mã Dự Án: #14825335

Đã trao cho:

ActiveTeam22

A proposal has not yet been provided

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

7 freelancer đang chào giá trung bình $22 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mariusmelenis

ended business manager studies working hard and very need money Relevant Skills and Experience quick, calm Proposed Milestones $15 USD - add data

$15 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Pavithrasrisarma

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
AdityaKaul18

Work will be done within 24 hours Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$11 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Preetkamal113

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0