Đang Thực Hiện

Fill in a spreadsheet with data

I need you to fill in a spreadsheet with data.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: need fill spreadsheet, need fill spreadsheet data, fill spreadsheet data repost, fill excel spreadsheet data, fill spreadsheet data

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14848239

Đã trao cho:

Anuragm123

A proposal has not yet been provided

₹750 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

6 freelancer đang chào giá trung bình ₹992 cho công việc này

₹600 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
MariamBakr

I can do it :D

₹900 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1250 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1150 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0