Đang Thực Hiện

Fill in a spreadsheet with data

Được trao cho:

Anuragm123

A proposal has not yet been provided

₹750 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình ₹1070 cho công việc này

MariamBakr

I can do it :D

₹900 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹1250 INR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹1150 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0