Đang Thực Hiện

Fill in a spreadsheet with data

Được trao cho:

kratikavarshney

Hi The days will vary upon the quantity of work. I have just given a date based on bid amount

$220000 CLP trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $178750 cho công việc này

marziaktr

A proposal has not yet been provided

$137500 CLP trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0