Đang Thực Hiện

Get Data Entry Done

-

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Tìm kiếm web

Xem thêm: get data entry done, data entry done, need data entry done, data entry done philippines

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Egypt

Mã Dự Án: #14834665

13 freelancer đang chào giá trung bình $423 cho công việc này

$555 USD trong 10 ngày
(50 Đánh Giá)
6.1
$250 USD trong 3 ngày
(125 Đánh Giá)
6.1
$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$272 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$250 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$333 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$250 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$500 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$311 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0