Đã Đóng

Macro coder needed

Job Description:

i need the macro coder needed for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: Excel, Visual Basic, PHP, Kiến trúc phần mềm, Visual Basic cho Ứng dụng

Về khách hàng:
( 666 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #36206374