Find Jobs
Hire Freelancers

Macro dashboard .

$10-30 AUD

Đã đóng
Đã đăng vào 3 tháng trước

$10-30 AUD

Thanh toán khi bàn giao
I am looking for a freelancer who can create a macro dashboard to track sales data on a daily basis. The ideal candidate should have experience in handling and analyzing sales data to provide accurate and real-time updates. Skills and Experience: - Proficiency in data visualization tools such as Tableau or Power BI - Strong understanding of sales metrics and KPIs - Ability to create interactive and user-friendly dashboards - Experience in data analysis and reporting - Attention to detail and ability to identify trends and patterns in data The main focus of the dashboard will be to track customer acquisition cost, as this metric is crucial for our business. However, it would also be beneficial to include other important metrics such as revenue and profit margin. Overall, the goal is to have a visually appealing and informative dashboard that provides real-time updates on sales data, allowing us to make data-driven decisions and optimize our sales strategies.
Mã dự án: 37479107

Về dự án

18 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 2 tháng trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Faridabad, India
4,9
708
Thành viên từ thg 2 21, 2015

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.