Đã Đóng

I need an Excel Expert

I am running an Investor Relations Business and need to clean up + make an excel document user friendly.

Kĩ năng: Excel, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel VBA, Tiếp thị

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Toronto, Canada

ID dự án: #31594769

70 freelancer chào giá trung bình$127 cho công việc này

(460 Nhận xét)
8.4
(583 Nhận xét)
8.2
P0L

(487 Nhận xét)
8.0
(331 Nhận xét)
8.1
(385 Nhận xét)
8.1
(317 Nhận xét)
7.4
(422 Nhận xét)
7.6
(139 Nhận xét)
7.3
(70 Nhận xét)
6.6
(224 Nhận xét)
6.8
(96 Nhận xét)
6.6
(65 Nhận xét)
6.7
(21 Nhận xét)
5.9
(79 Nhận xét)
5.7
(90 Nhận xét)
5.7
(101 Nhận xét)
5.8
(40 Nhận xét)
5.3
(39 Nhận xét)
5.3
(49 Nhận xét)
5.7
(56 Nhận xét)
5.1