Đã Đóng

Need an excel expert

Need help with excel program I’m a small business owner

Kĩ năng: Excel, Xử lí dữ liệu, Visual Basic, Nhập liệu

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Centreville, United States

ID dự án: #33967879

46 freelancer chào giá trung bình $34/giờ cho công việc này

(356 Nhận xét)
8.9
(673 Nhận xét)
8.4
(534 Nhận xét)
8.4
(365 Nhận xét)
8.2
(493 Nhận xét)
8.4
(1174 Nhận xét)
8.4
(746 Nhận xét)
8.1
(503 Nhận xét)
7.8
(421 Nhận xét)
7.7
(431 Nhận xét)
7.8
(439 Nhận xét)
7.6
(332 Nhận xét)
7.4
(263 Nhận xét)
7.1
(168 Nhận xét)
6.8
(236 Nhận xét)
7.1
(120 Nhận xét)
6.7
(97 Nhận xét)
6.7
(183 Nhận xét)
6.7
(154 Nhận xét)
6.9
(180 Nhận xét)
6.5