Đang Thực Hiện

Ongoing Excel development project

Private project for Krusche.

Please bid $500 as agreed.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: excel development project, ongoing excel, excel ongoing, excel bid, development project, 500 excel, liferay project development, dashboard project status excel, window display project development, php needed project development, project vbnet excel

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Agia Fylaxi, Cyprus

Mã Dự Án: #1059525

2 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

Krusche

Bid placed, as agreed!

$500 USD trong 30 ngày
(21 Đánh Giá)
5.2
roozbehy

$500 as agreed.

$500 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0