Đóng

Online Form Submission (Prefer Freelancers from INDIA)

Dự án này đã nhận được 108 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $5 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
108
Mô tả dự án

Hello Everyone!

I will provide you all the details, you will have to copy/paste those details in the given website. Its a simple job but need fast internet connection. *I will pay $10 for 600 entries* if you are not happy with the price please don't bid and waste my time. I have unlimited data, so it upto you how much you want to earn. *Freshers are most welcome*

Please mention "I agree with $10.00 for 600 entries", to ensure you have read the detail carefully. I will contact only those people. Multiple freelancer needed

Regards,

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online