Đã Đóng

Pickup and Delivery - Repost - 22/02/2018 09:32 EST

I need a freelancer to pickup and deliver my good from hyderabad to karimnagar. I will be paying the allowances. The person should posess a two wheeler. Rate is Rs. 2/km

Kĩ năng: Giao hàng , Hỗ trợ màn hình, Excel, Excel VBA, Office nói chung

Xem nhiều hơn: panera bread drive thru menu, panera bread with drive thru near me, how does panera rapid pick up work, panera drive thru menu, panera rapid pick up stolen, cancel panera order, how does panera drive thru work, panera drive thru locations, Get a Website Built - 01/02/2017 04:48 EST, pickup and delivery in chennai, pickup and delivery in chenni, Delivery and pickup , pickup delivery, 22 16 02 * * * freelancer com * * *

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) hyderabad, India

ID dự án: #16351232

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹300 cho công việc này

jupallyrk

Hired by the Employer

₹300 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0