Đã hoàn thành

Private For Jay - Do Not Bid - Excel to Mail Chimp

Đã trao cho:

jaylancer43

Expert Excel Programmer on [url removed, login to view] and have been featured by the freelancer community ([url removed, login to view]) Relevant Skills and Experience I am an E Thêm

$100 USD trong 0 ngày
(496 Đánh Giá)
8.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

SohaibRehman17

Five star technologies passion Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$120 USD trong 2 ngày
(4 Đánh Giá)
3.1
$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0