Đã hoàn thành

private project for sagnikpal 2

Được trao cho:

sagnikpal

Placed my bid

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

zaidi87

I can work for you

$50 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0