Đang Thực Hiện

private project for sagnikpal 2

private project for sagnikpal

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: private project, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, sunshinebiz, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 141 nhận xét ) Sanford, United States

Mã Dự Án: #1070385

Đã trao cho:

sagnikpal

Placed my bid

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

zaidi87

I can work for you

$50 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0