Đã Đóng

R programmer needed - expert - long term project

R programmer needed - expert , Details will be discussed.

Kĩ năng: Excel, Statistics, Ngôn ngữ lập trình R, Phân tích thống kê

Về khách hàng:
( 635 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34622276