Đã Đóng

R programming expert -- urgent.....

i need the r programmer for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: Excel, Statistics, Ngôn ngữ lập trình R, Phân tích thống kê

Về khách hàng:
( 613 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34045842