Đã Đóng

Làm việc nhập liệu

6 freelancer đang chào giá trung bình $97 cho công việc này

AhmedHassan1122

A proposal has not yet been provided

$100 USD trong 1 ngày
(8 Nhận xét)
4.1
parveensahrawat

I've a long experience of doing work on excel. so I can do easily your excel work. please provide your data.

$220 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$55 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
khanjzthanjzt

A proposal has not yet been provided

$99 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
hovanman

Cho mình thêm thông tin

$55 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
toannguyen96

A proposal has not yet been provided

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0