Đã Đóng

Quản lý dữ liệu bản đồ

Mình có một file excel gồm nhiều cột (trong đó có tọa độ Lon, Lat), file excel này sẽ được đưa lên một server, mình muốn có 1 app để cập nhật thông tin và hiển thị tất cả tọa độ trên bản đồ, khi click vào một điểm sẽ hiện tất cả thông tin về điểm đó.

Kĩ năng: Excel, Xử lí dữ liệu, Android

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Cao Lanh, Vietnam

ID dự án: #22842144

1 freelancer đang chào giá trung bình $88 cho công việc này

jitendrasatpuda

Hello, i am expert in app development I am a Mobile expert with strong Android ,iPhone/iPad experience and App admin / website with development web services where admin can manage the app from back-end. I have develop Thêm

$88 USD trong 7 ngày
(17 Nhận xét)
5.1