Đóng

Project for Varun G. -- 18/02/11 22:45:19

Dự án này vừa được trao cho TheInnoVibes với giá $30 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 USD / hour
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Hi Varun G., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online